สิทธิ์ของผู้โดยสารหากโดนยกเลิกเที่ยวบิน

เมษายน 13, 2021

หลังจากปัญหาวุ่นวายของสายการบินที่ต้องมีการหยุดการให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้โควิด19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถบริการได้เนื่องจากต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้มีหลายๆ สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินไปแบบช่วยไม่ได้

ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารบางกลุ่มที่ได้มีการซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าและเตรียมที่จะต้องเดินทางเมื่อถึงวันเดินทาง แต่เมื่อสายการบินนั้นต้องมีการเลื่อนเที่ยวบินหรือยกเลิกนั้น ทางผู้โดยสารจะต้องทำอย่างไร

โดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารไว้ว่า ถ้าในการยกเลิกเที่ยวบินนั้น เป็นเส้นทางบินเป็นประจำภายในประเทศ ทางสายการบินจะต้องมีทางเลือกให้กับผู้โดยสารดังนี้

ทางเลือกแรก คือ ทางสายการบินเองจะต้องทำการคืนเงินค่าตั๋วสารรวมไปถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้แก่ลูกค้าด้วยเงินสด แต่หากต้องการคือเป็น Travel Vouchers ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น

ทางเลือกที่สอง คือ ทางสายการบินจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุดกับจุดหมายปลายทางเดิม ซึ่งทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า พร้อมหรือเต็มใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางบินหรือไม่

ทางเลือกที่สาม คือสายการบินจะต้องมีการจัดหาการเดินทางด้วยวิธีอื่น เพื่อให้ลูกค้าได้เดินทางไปยังหมายปลายอื่นที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด และจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมต่อลูกค้าแต่อย่างใด

แต่ในกรณีที่สายการบินมีการยกเลิกกะทันหันในวันที่เดินทาง หลังจากที่ลูกค้ามีการ Check in หรือมาถึงสนามบินแล้ว ทางสายการบินจะต้องมีมาตรการดูแลลูกค้า ดังต่อไปนี้

คืนค่าโดยสาร หรือต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือให้เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร

จัดหาที่พักพร้อมกับการรับส่งหากต้องมีการค้างคืน

จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเงิน หนึ่งพันสองร้อยบาท 

โดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทางสายการบินจะไม่ต้องดูแลในส่วนนี้จะต้องมีการพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินนั้นได้มีการถูกยกเลิกเพราะเหตุสุดวิสัย หรือทางสายการบินเองได้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันและเวลาที่จะต้องเดินทางไม่ต่ำกว่าสามวัน หรือหากมีการแจ้งน้อยกว่าสามวัน แต่สายการบินสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้กับผู้โดยสารได้ภายในสามชั่วโมงจากเวลาเดิม

ซึ่งหากผู้โดยสารท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของสายการบินนั้น สามารถที่จะทำการร้องเรียนสายการบินดังกล่าวพร้อมกับส่งหลักฐานมาให้ที่กองสำนักการบินกองพลเรือน ซึ่งทางสำนักงานจะเป็นหน่วยงานประสานงานและดำเนินจัดการให้ตามกฎหมายการบิน

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร

Relate Post

โควิด 19 เกิดขึ้นที่ไหน

ไข้ไวรัสโควิด 19 เกิดขึ้นที่ประเทศไหนกันแน่

โควิด 19 เกิดขึ้นที่ไหน หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไข้ไว้รัสโควิด19 เกิดขึ้นไปยังทั่วโลกนั้น สื่อจากฝั่งตะวันตกได้ประโคมข่าว และแจ้งประเด็นถึงต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ในตลาดสดแห่งห

อ่านต่อ

การท่องเที่ยวเปิด Exclusive Trip รวม ห้าเส้นทางในการเที่ยวทั่วไทย 

            ในขณะนี้เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ช่วยกันระดมกำลังความคิดและความสามารถในการที่จะวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจทางด้านการส่งออกหรือแม้แต่เศรษฐก

อ่านต่อ

เพิ่มความสามารถในการบริหารในการทำงาน

แนวคิดสำคัญของการบริหารองค์กรสำนักงานต่างๆมีด้วยกันอยู่หลายประเด็น เพราะในอดีตมามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของสายงานในการบริหารธุรกิจต่างๆและการนำการพัฒนาเหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ

อ่านต่อ