Month: มิถุนายน 2020

การเติบโตโดยใช้เทคโนโลยี
ธุรกิจ
admin

ข้อดีของการเติบโตโดยใช้เทคโนโลยี

การเติบโตโดยใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันที่มีการขยายตัวและอิทธิพลต่างๆที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนมากมาย นั่นคือการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้มีการติดต่อสื่อสารเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาครัฐหรื

อ่านต่อ »
การศึกษาผลวิจัย
เศรษฐกิจ
admin

การศึกษาผลวิจัยเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การศึกษาผลวิจัย ในการเกิดขึ้นของธุรกิจมากมายและหลายสาขามีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาและทวีความรุนแรงอยู่เสมอ มีบริษัทต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีคู่แข่งเกิดขึ้นในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ใ

อ่านต่อ »
การลดอัตราการผลิต
ธุรกิจ
admin

การลดอัตราการผลิตเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

การลดอัตราการผลิต ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆก็แล้วแต่ ประเทศไทยถือว่ามีอัตราการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากแต่อย่างที่รู้กันว่าณปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจและการก

อ่านต่อ »