ศีล 5 กับการแทงบอล

ดีค่ะเจ้า วันนี้จะพูดเรื่องศิล 5 กันนะครับศิล 5 ข้อ เป็นสิ่งที่สำคัญของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงหรือชั้นต่ำยังไงก็ต้องมีศิล ศีลแตกก็เพราะ แทงบอล มาเยอะแล้วครับ คนมีศิลจะเป็นคนที่มีปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาได้เสมอ ส่วนคนไม่มีศิลหรือผิดศิล ปัญญาก็จะต่ำ ทำความชัวได้ทุกวันไม่เกร่งใจบาปบุญคุณโทษ

ข้อแรกเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์ ยกเว้นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น เช่น การตบยุง  การล้มวัว เป็นต้น ข้อสองเขาห้ามลักทรัพย์ ยกเว้นการเอาผู้อื่นมาเป็นของของตัวเอง  ก็อย่างที่ว่าห้ามลักทรัพย์ก็ชโมยนั้นแหละอะครับ ข้อที่สามห้ามผิดลูกผิดเมียอื่น ยกเว้นการเล่นชู้นั้นเองข้อนี้สำคัญถ้าผิดข้อนี้สามารถทำมห้ทุกข้อผิดไปตามๆกันเลยนะครับ ข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จ ยกเว้นจารการพูดโกหก ซึ่งข้อนี้จะทำผิดได้ง่ายเพราะแค่พูดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ผิดแล้ว ข้อสุดท้ายห้ามเสพสิ่งมึนเมาทั้งปวง ยกเว้นจาการดื่มสุราหรือยาเสพติดทุกชนิด ศิล 5 ทุกข้อ ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้คนอื่นเดือดและตัวเราก็เดือดร้อนไปตามๆกัน พระพุทธเจ้าจึงได้มีคำสั่งสอนและมีศิลให้กับมนุษย์ทั่วไป 5 ข้อ พระสงฆ์ 227 เณร 10 แม่ชีพพราม 8 แต่ละศาสนาก็จะมีศิลแตกต่างกัน แต่ล้วนทุกศาสนาสั่งสอนให้เป็นคนดีนะครับ อย่าแตกแยกกันเลย สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ ศาสนา มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะแตกแยกหรือไม่ก็ท้ายนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนมีศักศรีเท่ากัน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การพนันออนไลน์, สปอร์ตออนไลน์, สาระทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร