Tag: การพึ่งตนเองของชุมชน

การพึ่งตนเองของชุมชน
ธุรกิจ
admin

การพึ่งตนเองของชุมชน

การพึ่งตนเองของชุมชน มีการให้บริการเปิดขึ้นของโฮมสเตย์มากมายในปัจจุบันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่ปัจจุบันมีการทำการจัดทำภาครัฐและหน่วยงานหลายหน่วยงานให

อ่านต่อ »