Tag: ธุรกิจเดลิเวอรี่ส่งอาหารในเมืองไทยกำลังรุ่ง

ธุรกิจเดลิเวอรี่
ข่าวเศรษฐกิจ
admin

ธุรกิจเดลิเวอรี่ส่งอาหารในเมืองไทยกำลังรุ่ง

           ธุรกิจเดลิเวอรี่ จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยขณะนี้ส่งผลให้ทางรัฐบาลได้มีการออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนห

อ่านต่อ »